Friday, April 29, 2016

Masih cerita sama

Pada usia lapan tahun, dia masih belum boleh membaca dan menulis dengan lancar dan baik. Apabila ke sekolah, ada kalanya dia dimarah guru. Gurunya pula tidak tahu kemampuan dirinya. Kasihan melihat keadaan dirinya yang pulang ke rumah dan menangis pada pagi itu, aku mengambil keputusan untuk mencutikan dia buat sementara waktu. Dia akan diberi kelas tambahan di rumah. Apabila keadaannya sudah berubah, dia akan ke sekolah semula. Guru kelas dan guru penolong kanan diberitahu akan hal ini. Mereka bersetuju dengan tindakanku, cuma yuran bulanan sekolah masih perlu dibayar kerana kuminta daripada pihak sekolah agar jangan memotong nama dia dahulu. Nanti, dia akan ke sekolah semula. Moga dia dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan sudah tentu mengira dengan cepat.

Moga kau berkembang mekar dan cantik berseri; jasmani dan rohani seperti bunga ini, anakku!

No comments: